Je werkt met meerdere externe opslagapparaten (USB-sticks, externe harde schijven, etc.)? Dan is het misschien een goed idee om Windows zodanig in te stellen dat de stationsletter(s) automatisch toegewezen worden.

Jij bent meer dan waarschijnlijk niet de enige computergebruiker die meerdere externe opslagmedia gebruikt en/of ter beschikking heeft. Het 'probleem' met Windows is echter dat het besturingssysteem niet echt een onderscheid maakt tussen USB-stick A en USB-stick B. Als u bijvoorbeeld USB-stick A in plugt, zal Windows daar een schijfletter aan toewijzen (bijvoorbeeld F). Als je even later USB-stick A, wisselt met USB-stick B, zal Windows daar opnieuw een schijfletter aan toewijzen, meer dan waarschijnlijk dezelfde, dus opnieuw F, en dat terwijl het een ander opslagapparaat betreft.

Nu hoeven we je niet uit te leggen dat verschillende externe opslagmedia die dezelfde schijfletter krijgen toegewezen, voor verwarring en/of zelfs problemen kan zorgen. Om dat te voorkomen heeft Microsoft een functionaliteit ingebouwd in Windows. Die functie heet automount. Automount kan je zelf activeren en zorgt ervoor dat er automatisch (nieuwe) stationletters worden toegewezen aan de externe opslagmedia. Nou je de theorie een beetje kent, rest ons enkel nog te zeggen hoe je automount activeert in Windows.

Open Opdrachtprompt met administratorrechten. Afhankelijk van je Windows-versie kan Opdrachtprompt openen verschillen. Met Windows 8.1 klikt je gewoon met rechts op de "Startknop" (zie schermafdruk) en vervolgens links op Opdrachtprompt (administrator).

 Opdrachtprompt (administrator)

Als de Opdrachtprompt opent, typt u het commando diskpart en druk op Enter.

Vervolgens typt u automount enable en druk wederom op Enter.

Als je alles goed hebt gedaan, verschijnt het bericht: Automatic mounting of new volumes enabled.

Klaar! Het enige wat je nu nog moet doen is exit typen en op Enter drukken.
Om Opdrachtprompt af te sluiten kun je nu exit typen en op Enter drukken of gewoon op het X rechtboven in klikken.

Wil je het automatisch toewijzen van schijfletter(s) aan externe opslagmedia weer uitschakelen, kan je dat doen op dezelfde manier als hierboven beschreven. Met dat verschil dat je dan het commando automount disable gebruikt.

Open klantbeoordelingen over First Quality Computers